Hva er funksjonell medisin?

Funksjonell medisin er forankret i systembiologi. Den tar i bruk både resultater fra den siste innen biomedisinsk forskning og eldre skolemediske kunnskap.

Funksjonell medisin prøver å identifisere hvorfor en sykdom oppstod. Den adresser grunnleggende årsakene til sykdommen heller enn symptomer. Det er kjent at den samme sykdommen kan ha forskjellige årsaker og forløp. En og samme årsak kan resultere i forskjellige sykdomsbilder. 

Funksjonell medisin prøver å forstå individuelle genetiske og livsstilsfaktorer for å så lage en personlig behandlingsplan og reversere sykdomsprosesser.

Funksjonell medisin bruker flere behandlingsmetoder og innfallsvinkler, slike som kosthold og livsstilsendringer. Urter og vanlige medisiner tas i bruk samtidig for å oppnå best mulig effekt og det optimale funksjonsnivå.

Funksjonell medisin oppfordrer pasient til å jobbe aktivt sammen med legen.

Funksjonellmedisinske prinsipper kan brukes ved mange tilstander:

 • Autoimmune sykdommer
 • Astma
 • Allergi
 • Sykdommer i mage-tarm (fra magesår og irritabel tarm til Crohns sykdom)
 • Sukkersyke
 • Overvekt
 • Hormonforstyrrelser
 • Høyt blodtrykk og hjerte-kar sykdommer
 • Begynnende Parkinsons sykdom
 • Tidlige stadier av demens
 • Depresjon
 • Kronisk utmattelse
 • … og mange flere